Cách lập giấy nộp tiền nộp thay trên hệ thống thuế điện tử

Việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý thuế của tất cả doanh nghiệp hiện nay đang được triển khai nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên vẫn còn nhiều kế toán chưa nắm rõ về hình thức thuế điện tử và còn khá lúng túng khi tiếp cận với dịch vụ nộp thuế điện tử như chưa biết cách đăng nhập etax, cách nộp tiền thuế qua mạng cũng như cách lập giấy nộp tiền nộp thay. Bài viết này sẽ chia sẻ về hướng dẫn cách lập giấy nộp tiền nộp thay trên hệ thống thuế điện tử ETAX.

Các bước thực hiện lập giấy nộp tiền nộp thay trên hệ thống thuế điện tử

Bước 1: Kế toán chọn “Lập Giấy Nộp Tiền” trên tab “Nộp thuế” của thanh menu, sau đó chọn “Lập giấy nộp tiền nộp thay”. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình để điền thông tin.

giấy nộp tiền

Bước 2: Chi tiết cách nhập đầy đủ thông tin trên màn hình lập giấy nộp tiền nộp thay

– Thông tin người nộp thay: Đây là thông tin của người thực hiện đăng nhập và là người nộp thay cho MST khác

– Mã số thuế nộp thay, tên người nộp thay, địa chỉ nộp thay: Những mục này hệ thống sẽ hiển thị thông tin mặc định MST, tên người nộp, địa chỉ đã đăng nhập hệ thống eTax.

– Đề nghị ngân hàng: Hiển thị danh sách ngân hàng mà MST đã đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử.

– Trích TK số: Kế toán chọn tài khoản ngân hàng tương ứng với Ngân hàng thương mại đã chọn trong trường Đề nghị ngân hàng ở trên. Tài khoản này sẽ được trích nợ để nộp NSNN.

– Thông tin người thụ hưởng: Đây là thông tin của MST tiến hành nộp vào ngân sách nhà nước và được nộp thay bởi MST đăng nhập ở trên

Mã số thuế: Nhập MST được nộp thay (MST thụ hưởng);

Tên người nộp thuế: Hệ thống tự động hiển thị tên người nộp thuế tương ứng với MST thụ hưởng được nhập ở trên;

Địa chỉ: Hệ thống tự động hiển thị địa chỉ của MST thụ hưởng được nhập;

– Tỉnh/Tp: Hệ thống hiển thị Tỉnh/TP theo cơ quan quản lý thu của MST thụ hưởng. Cơ quan quản lý thu: Tự động hiển thị cơ quan thuế quản lý của MST thụ hưởng.

– Thông tin nơi phát sinh nguồn thu: Căn cứ dựa trên địa bàn hành chính của cơ quan thu và cho phép bạn chọn lại đến Quận/Huyện, Phường/Xã.

– Quận/Huyện: Hệ thống hiển thị danh mục huyện thuộc Tỉnh của cơ quan quản lý thu của MST thụ hưởng. Phường/Xã: Hiển thị danh mục xã/phường thuộc huyện đã chọn ở trên.

– Chuyển cho KBNN: Hệ thống hiển thị danh mục KBNN thuộc tỉnh của cơ quan quản lý thu của MST thụ hưởng. Ghi thu vào NSNN (TK 7111), Thu hồi hoàn (TK 3121), Thu hồi hoàn (8991).
Mã NDKT: Nhập/Chọn mã nội dung kinh tế cho khoản nộp NSNN.

– Nội dung các khoản nộp NSNN: Hiển thị tên nội dung khoản nộp tương ứng với Mã NDKT đã nhập.

– Mã chương: Hiển thị mã chương tương ứng của MST thụ hưởng, mã chương được phép sửa cho một số khoản nộp đặc biệt theo yêu cầu.

– Kỳ thuế: NNT nhập kỳ thuế không được lớn hơn kỳ hiện tại, và tự động định dạng theo mm/yyyy

Ghi chú: Nhập nội dung ghi chú tương ứng với từng khoản nộp.

Kế toán cần lưu ý rằng việc lập giấy nộp tiền thay không cho phép truy vấn sổ thuế. 

Cách xử lý lỗi không gửi được tờ khai thuyết minh báo cáo tài chính 

Những điều cần biết về biên bản thu hồi hóa đơn

Bước 3: Nhấn nút “Hoàn thành”. Sau khi đã nhập xong đầy đủ thông tin, kế toán nhấn nút “Hoàn thành” để hoàn tất việc lập giấy nộp tiền.

Khi đó hệ thống sẽ kiểm tra thông tin nhập vào:

– Nếu các thông tin kiểm tra không hợp lệ, hệ thống thông báo trực tiếp trên màn hình cho NNT lỗi để NNT thực hiện sửa lại.

– Nếu nội dung giấy nộp tiền vượt quá giới hạn 210 ký tự thì hệ thống cảnh báo.

– Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống hiển thị màn hình “Chi tiết giấy nộp tiền”.

Bạn có thể thực hiện các chức năng: Sửa, Xóa, Trình ký, Ký và nộp, In giấy nộp tiền giống như thực hiện tại phần lập giấy nộp tiền.
 

5 (100%) 1 vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *