Cảnh sát giao thông được dừng xe khi nào mới đúng Luật quy định?

Theo Luật tham gia giao thông thì cảnh sát giao thông được phép cho dừng xe và tiến hành xử phạt đối với những trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Vậy, cảnh sát giao thông được dừng xe khi nào và những trường hợp nào sẽ bị bắt buộc dừng lại để kiểm tra?

Tìm hiểu về Luật giao thông

Điều 87 Luật Giao thông đường bộ 2008 của cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ quy định của cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ: để kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ, cảnh sát giao thông đường bộ thực hiện việc tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm pháp luật đối với người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ …

Trong trường hợp cần thiết Chính phủ quy định việc huy động cảnh sát giao thông đường bộ phối hợp với các lực lượng cảnh sát khác và công an xã tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Vậy, cảnh sát giao thông được dừng xe khi nào

Có nhiều trường hợp là cái cớ để sách nhiễu, đòi hỏi nhưng cũng nhiều trường hợp thực sự đã thực hiện đúng và có ích. Bài viết này giúp bạn đọc tìm hiểu khi có chuyện không may xảy ra để bảo vệ quyền lợi của mình với những trường hợp mà CSGT được phép yêu cầu dừng đỗ phương tiện giao thông.

Theo đó, để thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các trường hợp được dừng phương tiện tham gia giao thông đó là:

– Về giao thông đường bộ, phát hiện, ghi nhận được các hành vi vi phạm pháp luật khi trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

– Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông

– Thực hiện kế hoạch, phương án công tác về việc kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật của Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng hướng dẫn và Tổ chức tuần tra, Trưởng Công an cấp huyện trở lên hoặc Cục Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt về giao thông đường bộ theo chuyên đề.

– Để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự phải có văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra về dừng phương tiện

– Về hành vi vi phạm pháp luật sẽ tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân của người và phương tiện tham gia giao thông.

Trong đó, bởi vì thông thường, khi có hiệu lệnh dừng phương tiện tham gia giao thông mà không thuộc trường hợp a và đ bạn đọc nên lưu ý các trường hợp yêu cầu tại các điểm b, c, d để chứng minh thẩm quyền của họ bạn có thể yêu cầu CSGT xuất trình những giấy tờ cần thiết nếu không hành vi của họ hoàn toàn là trái pháp luật.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *